Persbericht Dekra


DEKRA reikt eerste Nederlandse NTA8080 certificaat uit aan koolzaadproducent

DEKRA heeft deze week het eerste NTA8080 certificaat uitgereikt aan koolzaadproducent Wim van Gorsel, van Maatschap Zonneveld & De Zimmerman uit Rilland. Dit eerste certificaat is het resultaat van een intensief traject van certificering van biomassa en is een mijlpaal richting een duurzame toekomst. Met het certificaat kunnen ondernemers de duurzaamheid van hun biomassa aantonen en toeleverancier worden in de biobrandstof-industrie. DEKRA neemt daarin de rol van certificerende instantie op zich.

DEKRA is vanaf de eerste initiatieven omtrent het certificeerbaar maken van biomassa, betrokken geweest. Na de totstandkoming van de Nederlandse NTA 8080 heeft de NEN een commissie van deskundigen ingesteld om een certificatieschema te ontwikkelen. De projectgroep “Certificatie” is aangesteld om deze NTA8080 certificeerbaar te maken. Hieruit is de NTA8081 voortgekomen, dit schema is inmiddels door de Raad van Accreditatie geaccepteerd. DEKRA heeft een actieve rol gehad bij het ontwikkelen van het certificatieschema. DEKRA vervult ook als certificerende organisatie een koplopersrol. De komende maanden zullen andere certificeringstrajecten voor duurzame biomassaproducenten volgen.

Over het NTA8080 certificaat

Met het NTA8080 certificaat kunnen bedrijven de duurzaamheid aantonen van de biomassa die zij produceren, verhandelen, verwerken of inzetten. Nieuw aan dit systeem is dat het begrip duurzaamheid breed gedefinieerd is: naast CO2-reductie wordt ook gekeken naar onderwerpen zoals landgebruik, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden bij de plantages. Het certificaat speelt dus in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Van akker tot tank

Biomassa-producer Wim van Gorsel is een van de belangrijkste initiatiefnemers tot het Nederlandse certificaat. Naast het goed ‘rentmeesterschap‘ voor zijn akkerbouw gronden is Wim van Gorsel ook nog eigenaar van een SHELL tankstation. Zo komt de duurzame productie cirkel van akker tot tank rond.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op dit gebied? Neem dan contact met ons op.

Download hier het artikel.

Persbericht Dekra